Một số câu hỏi thường gặp khi gửi hàng

Một số câu hỏi thường gặp khi gửi hàng

Các loại phí dịch vụ sẽ có như thế nào đối với gửi hàng hóa ( nếu cần): Phí vận chuyển: Căn cứ vào khối lượng hàng hoá và địa điểm giao hàng theo bảng phí để tính Phí thu hộ: Phát sinh khi vận đơn có thu tiền người nhận, căn cứ theo bảng […]

Chi tiết