CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chính sách vận chuyển được quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng và Công ty Vận chuyển Nhanh Như Điện. Các vấn đề sẽ được hai bên bàn bạc, giải quyết căn cứ theo các điều khoản bên dưới một cách minh bạch và đảm bảo quyền lợi của […]

Chi tiết