CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Chính sách vận chuyển được quy định nhằm đảm bảo trách nhiệm và quyền lợi của khách hàng và Công ty Vận chuyển Nhanh Như Điện. Các vấn đề sẽ được hai bên bàn bạc, giải quyết căn cứ theo các điều khoản bên dưới một cách minh bạch và đảm bảo quyền lợi của khách hàng cao nhất.

Quý khách đồng ý sử dụng dịch vụ của Nhanh Như Điện đồng nghĩa với việc đã đồng ý với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Những mặt hàng không nhận gửi

1.1. Mặt hàng không nhận gửi bao gồm: Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu; vật phẩm, vật chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm; vật chất làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường; hàng hóa chứa nhiều bưu gửi cho nhiều người khác nhau. Hoặc những loại vật phẩm, hàng hóa khác mà pháp luật cấm vận chuyển.

giao hang tan noi CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

1.2. Những vật phẩm có nguồn gốc phi pháp, có nguồn gốc không rõ ràng hoặc không chứng minh được nguồn gốc sẽ bị cơ quan chức năng tịch thu và không được bồi thường.

1.3. Nếu khách hàng cố tình gửi các bưu phẩm hàng hóa kể trên thì khi cơ quan chức năng hoặc Nhanh Như Điện phát hiện, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật.

Điều 2: Trách nhiệm của Nhanh Như Điện

2.1. Kiểm tra tính hợp pháp của bưu gửi nhưng vẫn phải đảm bảo tính bảo mật, an toàn và toàn vẹn (nguyên seal, nguyên box đối với hàng điện tử) của thư, bưu phẩm, hàng hóa. Có quyền từ chối cung cấp dịch vụ nếu có nghi ngờ về dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc hàng hóa đó gây nguy hiểm cho nhân viên Nhanh Như Điện, hay ảnh hưởng xấu đến chất lượng các loại hàng hóa khác.

2.2. Đền bù khi xảy ra mất mát, chi tiết tại điều 3.

2.3. Giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại của các bưu phẩm có thời gian gửi không quá 30 ngày kể từ ngày gửi hàng .

Điều 3: Quy định bồi thường hàng hóa

3.1. Mức đền bù tối đa áp dụng với các bưu phẩm, hàng hóa mất mát, hư hỏng hoàn toàn trong quá trình vận chuyển của Nhanh Như Điện cụ thể như sau:

- 10 lần giá cước.

- 100% giá trị hàng hóa nếu sử dụng dịch vụ có bảo hiểm và khai giá. Yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ hợp pháp, hợp lệ chứng minh giá trị thực của hàng hóa bị mất mát.

3.2. Trường hợp hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện bị hư hại hoặc mất mát một phần: Mức bồi thường dựa trên cơ sở thiệt hại thực tế, căn cứ theo giá thị trường đối với hàng hóa cùng loại tại địa điểm và thời điểm mà hàng hóa đó được Nhanh Như Điện chấp nhận vận chuyển, nhưng mức bồi thường không vượt quá 4 lần tiền cước vận chuyển.

3.3. Khi hàng hóa có sự cố, bị hư hỏng thì Nhanh Như Điện sẽ tìm cách khắc phục, sửa chữa và giá trị bồi thường cũng dựa trên cơ sở chi phí sửa chữa, nhưng mức bồi thường không vượt quá 4 lần tiền cước vận chuyển.

3.4. Nhanh Như Điện không bồi thường hàng hóa trong các trường hợp sau:

- Quý khách gửi hàng không tuân thủ theo đúng quy định của Nhanh Như Điện về việc bảo quản, đóng bao, đóng kiện cho hàng của mình.

- Nếu hàng đã nhận ra khỏi quầy giao dịch của Nhanh Như Điện thì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại gián tiếp do việc mất mát bưu gửi; những thiệt hại do chuyển phát chậm trễ gây ra; hoặc đối với những rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng (như thiên tai, động đất, bão lũ, chiến tranh, bạo loạn, tai nạn phương tiện vận chuyển)

- Hàng hóa bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu giữ trong quá trình vận chuyển.

- Hàng hóa bị huỷ hoại do đặc tính tự nhiên của hàng hóa; thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh.

Đối với hàng hóa đã gửi trên 30 ngày, nếu người nhận hoặc gửi không ra nhận lại hàng hóa đã gửi, thì mọi mất mát và thất thoát hàng hóa Nhanh Như Điện không chịu trách nhiệm bồi thường.

Điều 4: Quy định về thông tin người nhận và số lần phát:

Người gửi phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về người nhận và phải có số điện thoại liên hệ. Mỗi bưu phẩm của Nhanh Như Điện sẽ được phát tối đa 1 lần. Nếu không phát được thì Nhanh Như Điện sẽ liên hệ với người gửi để yêu cầu đến trụ sở lấy hàng. Trong trường hợp không phát thì người gửi sẽ chịu phí hoàn trả hàng hóa về lại cho người gửi.

Tin liên quan :